Aktuelt

Jaktkort til jakt på rådyr, småvilt og bever

 

Momskompensasjon på varer og tjenester for lag og foreninger

Søknadsfrist er 01. september

Ukrainasituasjonen

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Eidskog kommune. 

Pneumokokkvaksine

 

Skal du søke om skjenkebevilling i Eidskog kommune?

 

Ny skolekretsgrense i Eidskog fra 01.08.22

 

Sommeråpent i servicetorget i Eidskog kommune

 Fra og med 20. juni til og med 12. august

Sommerlab – en lærerik og morsom sommerskole for 4. - 6. trinn

   

Fotoregistrering av eldre bygninger i Eidskog kommune

Fra 07.06.2022 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av eldre og verneverdige bygninger i Eidskog kommune.

Skogbrannfare - oransje farenivå!

 

Til toppen