Brustadvika - oppstart reguleringsplan

Det er satt i gang regulering for hytter på en del av Brustadvika.

Brustadvika – oppstart av reguleringsplan

Hauer Husplan AS varsler på vegne av Towi Holding AS at det er satt i gang regulering for hytter på en del av Brustadvika på Vestmarka. Dette omfatter i hovedsak eiendommen 10/32. Naboer og andre berørte har blitt varslet med brev. Det vises til vedleggene for nærmere informasjon.

Spørsmål rettes til Hauer Husplan AS v/Frende Hauer på 95 83 91 09, e-post frende@hauerhusplan.no, alternativt til Towi Holding AS på 901 35 696, e-post twb@wito.as 
NB! Ny frist for innspill er endret til 9. 8.

Kunngjøring om oppstart _ Brustadvika _ 07.07.2022 (PDF, 933 kB)

202201_Detaljreg_MB_Brustadvika (PDF, 262 kB)

202201_Detaljreg_Brustadvika (PDF, 109 kB)

Til toppen