Eidskog kommune tilbyr COS-P kurs Trygghetssirkelen for foreldre til barn 0- 5 år.

Trygghetssirkelen

Alle opplever i perioder at det å være forelder kan være utfordrende. Dette gjelder både om man har spedbarn, førskolebarn, skolebarn og tenåringer. Vi tilbyr foreldreverktøy som er til hjelp i hverdagen, til å forstå barnets signaler på en mer hensiktsmessig måte. COS- P (Circle of Security Parenting) er et foreldreveiledningsprogram i gruppe med utgangspunkt i mer enn 50 års tilknytningsteori.

  • Hvordan man kan tolke barnets behov.
  • Hvordan regulere og forstå barnets følelser.
  • Hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende.

For hvem: Foreldre til barn 0-5 år. Vi anbefaler at begge foreldrene deltar. Temaene bygger på hverandre, så det er viktig å prioritere alle kursdagene, dvs. over 8 uker.

Når: Tirsdager fra kl 13.00-14.30. Oppstart uke 42 - 2023. Begrenset antall plasser så meld deg på raskt!

Hvor: Familiens hus (Gaustadvegen 21, u.etg), Magnor. Kurset er gratis. Sjekk ut på Youtube: «Circle of Security Animation» for introduksjon av COS-P.

Påmelding: iren.enger@eidskog.kommune.no/kristine.holth.bremseth@eidskog.kommune.no
Kun kontaktinformasjon, barn/foreldre, ikke sensitiv informasjon.

Tidligere deltagere sier: «Jeg har lært å se bak barnas atferd, og forstå hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. COS-P har hjulpet meg til å bli en bedre mamma».

«Man lærer å møte barnet følelsesmessig, ved at man lærer å se seg selv og barnet på en annen måte».