Folkeavstemning om Innlandet fylke 2022 - Digitalt høringsmøte 3. februar

Det skal gjennomføres digital folkeavstemning i spørsmålet om oppløsning av Innlandet 10. - 17. februar 2022

Selve stemmegivningen vil foregå digitalt ved innlogging med elektronisk ID.

Det er viktig at de som ønsker å avgi stemme må ha gyldig elektronisk ID (MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil) innen folkeavstemningen skal skje.

Les mer om bestilling av elektronisk ID på norge.no

Saken om oppløsning av Innlandet skal behandles i fylkestinget i februar. Før saken skal behandles, skal den rådgivende folkeavstemningen være gjennomført. Frist for å søke om oppløsning er 1. mars 2022.

Les mer her om saken på hjemmesida til Innlandet fylkeskommune.

Inviterer innbyggere til å følge digitalt høringsmøte torsdag 3. februar kl. 12.00:

Det gjennomføres høring om Innlandet fylkeskommunes framtid, både skriftlig og i digitalt høringsmøte.

I det digitale høringsmøtet (Teamsmøte) er det kommuner, organisasjoner, regionråd, kunnskapsinstitusjoner, bedrifter og andre samarbeidspartnere som deltar. 

Innbyggere kan se dette møtet i nett-tv. Les mer om høringsmøtet på innlandetfylke.no

Alle kan si sin mening i skriftlig høring:

I tillegg til høringsmøtet, gjennomfører Innlandet fylke en skriftlig høring. Der kan alle som ønsker, gi innspill, både som enkeltperson og som representant for en gruppe eller organisasjon.

Fristen for å sende skriftlig høringsinnspill er mandag 31. januar.

Se mer her om innsending av skriftlig høringsinnspill på hjemmesida til Innlandet fylkeskommune.

Denne siden vil oppdateres etter hvert som det kommer ny informasjon om folkeavstemningen.

Til toppen