Frist for å søke refusjon av skogfond og NMSK-tilskudd 2023

Tømmerstokker med en bunke norske sedler - Klikk for stort bilde Statsforvalteren Innlandet

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen; lenke til Statsforvalteren sin hjemmeside.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen. 

Se informasjon om skogfond på Eidskog kommunes hjemmeside