Gatelysene i Eidskog kommune slukkes nattetid, kl. 24.00-05.00, fra uke 38.

mostphotos.no    

Eidskog kommune har fått svært høye strømkostnader det siste året, som følge av prisstigningen i markedet og at kommunen ligger utenfor strømkompensasjonsordningen som regjeringen har vedtatt for private aktører.

Det betyr at kommunen følger prisen som er i markedet uten noen form for fratrekk eller kompensasjon for økte strømpriser.

Dette er ikke en ønsket utvikling som kommunen er fornøyd med, men denne avstengningen er et absolutt nødvendig tiltak for kommuneøkonomien.  

Kommunen har stort fokus på strømutgiftene og vil sette i verk flere strømsparende tiltak fremover for å holde kostnadene nede så mye som mulig.

Vi beklager denne utviklingen og at våre innbyggere får en dårligere tjeneste m.h.t. belysning nattetid, men Eidskog Kommune ser seg helt nødt til å slokke gatelysene på natten mellom kl. 24.00 og 05.00.

Avstengingen vil starte i løpet av uke 38.

Til toppen