Grasmo industriområde – forslag til endring. Høringsfrist er 04.03.2024

kart over Grasmo - Klikk for stort bilde

Grasmo Eiendom AS har foreslått endring av reguleringsplanen. Nåværende plan hadde bakgrunn i tanken om etablering av fabrikk for biodrivstoff. Dette er ikke lenger aktuelt og det vurderes nye måter å utnytte dette næringsområdet. Det er spesielt sett på rekkefølgebestemmelser, forslag til avløpsløsninger og hensyn til grunnvann. Det er fortsatt åpnet for høy utnytting, potensiell kobling mot jernbane og hensyn til tursti.

Det er fra kommunens side vurdert at selv om det er en helhetlig endring så er det likevel godt innenfor det som lå i opprinnelig reguleringsplan. Det er dermed åpnet for en forenklet prosess etter plan- og bygningslovens § 12-14, men med krav om noe mer dokumentasjon.

Frist for å komme med uttalelser er 4.3.2024. 

Uttalelser sendes til plankonsulent Orre AS på adresse: Orre AS, Saltkoppgata 21, 3179 ÅSGÅRDSTRAND, eller på e-post til eivind@orreplan.no

Kopi sendes postmottak@eidskog.kommune.no, ev. til Eidskog kommune, pb. 94, 2231 Skotterud.

 

Se dokumenter: 

 

Plandokumentene kan leses på arealplaner.no