Høring om framtidig skolekretsgrense i Eidskog kommune

 «Det fremmes en egen sak om skolekretsgrenser og praksis rundt disse i løpet av høsten 2021»Jf. Kommunestyrevedtak 029/21 pkt 3.

«To forslag til framtidig skolekretsgrense i Eidskog kommune sendes på høring i perioden 1.12.21 – 15.2.22» jf. Kommunestyrevedtak 056/21

Skolekretsgrensen ble endret i 2012, da man slo sammen Tollefsbøl, Matrand og Skotterud skoler. Man endret da fra 4 skolekretser til 2, Magnor skolekrets og Skotterud skolekrets. Samtidig flyttet man Repseth, Gaustad, Sagdalen, Ilag, Nessjøenområdet og Enderud til Magnor skolekrets

Det er utredet 2 alternativer til skolekretsgrense for Eidskog kommune  fra høsten 2022, som sendes på høring.

Alternativ 1: dagens skolekretsgrense opprettholdes.

Alternativ 2: skolekretsgrensa flyttes slik områdene Repseth, Gaustad, Sagdalen, Ilag, Nessjøenområdet og Enderud blir tilhørende Skotterud skolekrets.

 

Alternativ 1 vil medfører følgende elevtall på de ulike skolene:

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

206

113

202

100

192

100

191

98

193

91


Alternativ 2 vil medføre følgende elevtall på de ulike skolene:

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

SSK

MSK

209

110

205

97

198

94

198

91

202

82

 

Ved begge alternativene vil en søknad om å gå på annen skole enn kommunens skolekretsgrenser legger opp til, jf Opplæringsloven § 8-1, siste ledd, behandles fleksibelt med utgangspunkt i barnets beste.

Ved alternativ 2 vil det bli en overgangsordning, slik at de som allerede har startet på Magnor skole kan fortsette på Magnor skole ut barneskolen.

Ingen av alternativene vil ha påføre kommunen økte utgifter pga skoleskyss.

Se kart for forskjellen mellom alternativ 1 og 2. (DOCX, 3 MB)

Man kan også gå inn på digitale kart vi følgende link: https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=67ff0b539aa942619ccae5b3336a3c24

Vi ønsker tilbakemelding på:

  1. Hvilket av de 2 alternative skolekretsgrenser dere anser som best sett i lys av antall barn i de 2 offentlige grunnskolene.
  2. Andre ting dere ønsker å kommentere i forbindelse med skolekretsgrenser.

Ved spørsmål ta kontakt med Nils Johansen på tlf.: 47456033 eller e-post: nils.johansen@eidskog.kommune.no

Høringssvarene sendes til postmottak@eidskog.kommune.no og merkes med ref.nr.:21/1892. Høringsuttalelsene blir offentlige, som vedlegg i videre saksgang rundt skolekretsgrense.

Høringsfrist: 15.2.2022

Til toppen