Informasjon vedrørende bytte av trygghetsalarmer og alarmsentral

Et rødt hjerte med teksten Alarm inni - Klikk for stort bilde mostphotos

Med bakgrunn i at nåværende avtale med Careium går ut Januar 2023 har kommunen, etter anbudsrunde, inngått avtale om levering av trygghetsalarmer og responsetjenester fra ny leverandør. Den nye leverandøren heter HEPRO og det vil under januar måned bli skiftet ut trygghetsalarmer hos alle brukere i Eidskog.

Du vil bli kontaktet av teknisk personell i HEPRO som kommer og skifter ut utstyret, teknisk personell vil motta ID-kort fra Eidskog kommune som de vil vise opp når de kommer.

Den nye leverandøren leverer tjenesten helt likt med forrige, der et responsesenter vil svare ut alarmene og deretter videreføre alarmen til ansatte i Hjemmesykepleien.

Vi vil også i dette brevet informere om at nøkkelboksene etter hvert vil bli skiftet ut. For å kvalitetssikre tjenesten ønsker vi å unngå nøkkelbruk i fremtiden og heller benytte oss av elektroniske dørlåser, disse vil bli satt opp etter at trygghetsalarmene er byttet ut.   

                                                       

logo for Hepro - Klikk for stort bildeNy leverandør av trygghetsalarmer