Opplæringsjakt på elg i Eidskog kommuneskog

Elg - Klikk for stort bildeElg Mostphotos

Er du førstegangsjeger og lyst til å prøve deg på elgjakt? Eidskog kommuneskog tilbyr unikt opplegg for førstegangsjeger bosatt i Eidskog kommune.

Bakgrunn
Elgjakt har lange tradisjoner og Eidskog kommuneskog ønsker å tilrettelegge for å videreføre disse tradisjonene. Vi har sett at det kan være vanskelig for førstegangsjegere å komme i gang med elgjakt. Kommuneskogen ønsker derfor å tilby førstegangsjegere og bli med på opplæringsjakt på elg.

Målgruppe
Førstegangselgjegere bosatt i Eidskog kommune. Vi kommer til å prioritere ungdommer mellom 16 og 20 år. Men alle førstegangsjegere er velkomne til å søke.

Formelle krav
Du må ha avlagt jegerprøve og ha fylt 16 år inneværende år. Du må avlegge skyteprøve for storviltjakt.

Opplæringsjakten
Eidskog kommuneskog inviterer til opplæringsjakt på elg høsten 2023. Jakten vil foregå både lørdag 18. november og søndag 19. november. Det forutsettes at de som melder sin interesse er med å jakte begge dager. Hvis man bare kan være med å jakte den ene dagen må det informeres om dette når man søker. De som kan delta begge dager prioriteres hvis det er mange søkere.

Opplæringsjakten foregår i naturskjønne omgivelser på Eidskog kommuneskoger sitt terreng på Finsrud.

Jakten legges hovedsakelig opp ved bruk av løshunder, men det kan bli aktuelt med andre jaktformer.

All jakt og bruk av våpen vil foregå med erfaren tilsynsjeger 1:1 – dette gjelder for alle deltakere uansett alder.

Opplæringsjakten er gratis.

Skytterkveld
For de som får plass på opplæringsjakten er det obligatorisk oppmøte på skytterkveld på Revlemoen den 20.09.23 kl. 17:00. Her er det mulighet for å skyte opp til elgprøven.

Påmeldingsfrist til opplæringsjakten: 15.09.23
Påmelding sendes på epost til leder for Eidskog kommuneskog John Wirkola Dirksen jwd@eidskog.kommune.no. Påmeldingen må inneholde: Navn, adresse og fødselsdato.

Har du spørsmål kan du kontakte John Wirkola Dirksen på mobil 489 53 238.