PRESSEMELDING VEDRØRENDE EIDSKOG RENSEANLEGG

sjø i solnedgang - Klikk for stort bilde givas.no

GIVAS melder at kontrakten med Lafopa Industrier AS, som er totalentreprenør i prosjektet med bygging av nytt renseanlegg i Eidskog, heves.

Årsaken er at Lafopa Industrier i mai ble solgt til nye eiere, som nylig meddelte at de ikke klarer å videreføre kontrakten med GIVAS. Bakgrunnen for salget var at selskapet fikk økonomiske problemer på grunn av tvister i andre prosjekter. Lafopa Industrier AS ble slått konkurs noen uker etter salget.

Lafopa Industrier var med nesten 40 års erfaring og over 60 ansatte et velrennomert selskap. Ved inngåelse av kontrakten kunne selskapet dokumentere god økonomisk kapasitet, og de tilfredsstilte anbudets krav til soliditet. Lafopa Industrier har jobbet på anlegget i Eidskog helt opp til slutten av juni, og arbeidet som er utført er av god kvalitet. Selskapet har ikke vært involvert i overføringsledningen mellom Skotterud og Magnor, og byggingen av denne går som planlagt.

  • Fra vi ble gjort kjent med utfordringene i selskapet har vi fulgt saken tett. Intensjonen har hele tiden vært at kontrakten skulle videreføres i sin helhet til det nye selskapet, men dessverre klarer ikke selskapet å forplikte seg til kontrakten, kan Henrik Futtrup, styreleder i GIVAS meddele. – Vi har fortløpende vurdert alle alternativer, og vi mener det beste nå er å heve kontrakten og gå i dialog med de ulike underentreprenører for å komme videre i prosjektet.

GIVAS har god dialog med underentreprenørene, og har stor tro på finne løsninger som sikrer ferdigstillelsen av Eidskog Renseanlegg på en god måte. Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke prosjektet, men noen forsinkelser må påregnes. I kontrakten lå det økonomiske garantier som nå kommer til nytte. Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for berørte parter.

  • Dette er en situasjon vi svært gjerne skulle vært foruten. GIVAS har holdt oss som eiere orientert, og vi er trygge på at administrasjonen og styret håndterer saken på best mulig måte. Det er selvsagt leit når slike ting skjer, men nå er det viktig at vi finner den beste løsningen for fullføringen av prosjektet og dermed for innbyggerne våre, sier Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune.