Rådmannen overbringer Statsforvalteren i Innlandet sin hilsen og takk til Eidskog kommune

Klikk for stort bilde 

Som del av regjeringens beslutning om gjenåpningen av Norge med virkning fra lørdag 25.09 kl 1600, er vi nå et godt skritt nærmere en mer «normal hverdag».

Dette gleder vi oss alle over! Det er godt å endelig kunne møtes mer fysisk uten store restriksjoner, som det har vært siste 1,5 år.

Jeg har i går hatt gleden av å kunne presentere kommunens arbeid ifm pandemien i en orientering for statsråd og Helseminister Bent Høie.
I samme anledning representerte  jeg Innlandet fylke på vegne av  Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalter Knut Storberget har som følge av dette bedt meg overbringe oss alle i Eidskog kommune en stor takk for måten vi har «stått i det» og løst våre oppdrag denne krevende tiden.

Storberget uttrykker stor takknemlighet - og stolthet - over at vi i Eidskog kommune har løst oppdragene på en så forbilledlig og god måte.

Jeg minner oss om at vi i Eidskog kommune har  bidratt til kontroll på importsmitte 24/7 fra Dag 1, gitt tilbud om karantenehotell fra Dag 1, og gjort et omfattende arbeid i tilknytning til TISK og vaksinasjonsprogrammet. 
I tillegg har vi stått i kriseledelse og daglig ordinær ledelse hele perioden, og deltatt på en rekke møtearenaer med samarbeidspartnere og departementer, direktorater og andre av nødvendighet for å lede kommunen gjennom pandemien. 

Det er på sin plass å takke samtlige i Eidskog kommune for den innsats og flotte stå på-vilje som pandemien har fått testet oss på gjennom snart 1,5 år.

Så er vi fra lørdag 25.09 gått over i en ny fase.
Pandemien er ikke over.

Men, vi har nå alle gode forutsetninger på plass for å kunne fungere i en mer normalisert hverdag med pandemien. 
Vi er i en posisjon i Norge (og Innlandet og Eidskog som sådan), hvor den videre håndtering av pandemien skjer gjennom lokale tiltak og tilpasninger ved eventuelle utbrudd.

TISK-strategien er justert mvf 27.09, og vi har gått over fra «kontroll» til «beredskap». På den måten at vi har kapasiteten i vårt kommunale apparat til å håndtere situasjoner som måtte oppstå.
Med andre ord «En normal hverdag med økt beredskap».

Jeg kommer tilbake med mer informasjon om vår nye hverdag ettersom det blir mer avklart. I denne omgang overbringe jeg takken til oss alle i Eidskog kommune fra Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget.


Vel blåst, alle sammen!

Med vennlig hilsen

Trond Stenhaug

    rådmann​

Til toppen