Reguleringsplan Grasmo industriområde – forslag til endring

Oversiktsbilde over Grasmo - Klikk for stort bilde

Grasmo Eiendom AS har foreslått endring av reguleringsplanen. Nåværende plan hadde bakgrunn i tanken om etablering av fabrikk for biodrivstoff. Dette er ikke lenger aktuelt og det vurderes nye måter å utnytte dette næringsområdet. Det er spesielt sett på rekkefølgebestemmelser, forslag til avløpsløsninger og hensyn til grunnvann. 

Se dokumenter:

 

Endring av plan ble opprinnelig vurdert av kommunen til å kunne gjøres etter forenklet prosess, men etter en innspillsrunde ble dette endret til ordinær reguleringsendring. Gjennom innsynsverktøyet for arealplaner, arealplaner.no, kan også andre dokumenter ses som illustrasjoner, rapporter for grunnvann og utkast til renseløsninger.

Frist for å komme med uttalelser er 12.8.2024. 

Uttalelser sendes til plankonsulent Orre AS på adresse: Orre AS, Saltkoppgata 21, 3179 ÅSGÅRDSTRAND, eller på e-post til eivind@orreplan.no

 Kopi sendes postmottak@eidskog.kommune.no ev. til Eidskog kommune, pb. 94, 2231 Skotterud.