Skogbrannfare - oransje farenivå!

Mostphotos

 

Oransje farenivå! Les mer på statsforvalteren.no

Gjeldende regler:

  • Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 5.
  • Enhver plikter å følge forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september med visse unntak, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
  • Enhver plikter også å overholde andre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i et nærmere definert område når dette følger av lokal forskrift.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, sentrale eller lokale forskrifter, eller som medvirker til dette, straffes med bot eller fengsel, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 42.

Til toppen