Støyvarsel - bytte av planovergang ved Magnor stasjon 22.06-23.06.24

Maskiner, banearbeid,jernbane - Klikk for stort bilde mostphotos.com

Varsel om helg-/nattarbeider - bytte av planovergang ved Magnor stasjon

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen (Grensebanen). I den forbindelse vil det i helgen 22–
23/06 2024 foregå arbeider på Magnor stasjon. Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane
NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående
spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må
påregnes.


Kopi av dette varsel er oversendt kommunelege og nødetater. De berørte naboer får tilsendt
støyvarsel pr. SMS, dette varselet inneholder også kontaktinformasjon til Bane NOR i tilfelle det skulle
være tilretteleggingsbehov.


Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter bytte av planovergang på Magnor stasjon. Det vil også utarbeides skiltplan for
omdirigering av trafikken.


Arbeidstider
Arbeidene vil foregå:
Fra lørdag den 21/06 klokken 05:00 – søndag den 24/06 klokken 16:00


Hvorfor Helg/nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker
nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og
forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest
mulig kunder blir berørt.


For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:
Kontaktpersoner RailCom AS
Frank Enger
Anleggsleder
Mobil: 916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as


Werner Moen
Prosjektleder
Mobil: 953 35 935
E-post: werner.moen@railcom.as


Kontaktperson Bane Nor SF
Frode Kristiansen
Hovedbyggeleder
Mobil: 958 66 201
E-post: Frode.Kristiansen4@banenor.no


Odd Albert Nygård
Byggeleder
Mobil: 916 57 535
E-post: odd.albert.nygard@banenor.no