Tilskudd for kommuner med ulverevir

 Søknadsfrist 01. juni 2022

Midler for kommuner med ulverevir

Tilskuddsordning

Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017. Eidskog kommune har søkt på ordningen fra Miljødirektoratet fra ordningen startet opp i 2017 (politisk vedtatt i formannskapet) og Eidskog kommune har mottatt følgende tilskudd:

  • 2017: kr. 1 400 000
  • 2018: kr. 1 400 000
  • 2019: kr. 1 025 550
  • 2020: kr. 958 000
  • 2021: kr. 1 200 000

Midlene søkes på det ene året og blir tildelt påfølgende år. Miljødirektoratet avsluttet denne ordningen i 2021, men ettersom flere av Glåmdals-kommunene ligger på etterskudd med tildeling har vi penger å dele ut i år også.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir finner du her (PDF, 279 kB)

Lokale vurderinger

Eidskog kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Saksbehandlingsregler for konfliktdempende midler i Eidskog kommune finner du her (PDF, 72 kB)

Ordningen blir videre presentert slik av Miljødirektoratet:

Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Eidskog kommune setter i utgangspunktet ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem – men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag (fordelt på eksterne innkjøp og egeninnsats) og kart hvis det er relevant.

Søknadsfrist 1. juni 2022:

Søknaden kan sendes; 

på epost til  postmottak@eidskog.kommune.no  

eller per brev: Eidskog kommune, Postboks 94, 2231 Skotterud 

Søknaden merkes "Midler for kommuner med ulverevir 2022"

Til toppen