Tilskudd til friluftsaktivitet 2022

Søknadsfrist  01.02.22

Tilskudd til friluftsaktivitet 2022

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Les mer om ordningen og send søknad på Miljødirektoratets nettside.

Til toppen