TV-aksjonen 2022

Vi trenger bøssebærere i Eidskog

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser sitt livreddende arbeid og gjennomføres søndag 23. oktober

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon med flere enn 60.000 ansatte og prosjekter i over 70 land. De gir medisinsk nødhjelp til de som trenger det mest, og de hjelper blant annet mennesker som er rammet av krig, konflikt og katastrofe.

Manglende tilgang på helsehjelp er et stort problem mange steder i verden og midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. I alle disse landene er Leger Uten Grenser aktive bidragsytere til bedre folkehelse gjennom medisinsk behandling og forebyggende arbeid.

Engasjer deg og bli bøssebærer du også!

Hvis du ønsker å delta kan du sende en SMS til tlf. 456 59 340 eller registrer deg ved å gå inn på blimed.no.

På hjemmesiden til TV-aksjonen,  blimed.no, finner du også mer informasjon om årets TV-aksjon.

Til toppen