Ansattoversikt


Oppvekst og læring - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 83 39 73 480 53 200
Leder, Flyktningetjenesten 62 83 39 71 480 53 200