Barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass med oppstart august, for private og kommunale barnehager er 1.mars.

Søknaden må leveres elektronisk.

 

Det er innført lovfestet rett til barnehageplass fra 01.01.09.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt. Søknadsfrist til hovedopptaket fastsettes av kommunen. (Bhgl.§ 12)

Retten gjelder hvis du/dere søker til hovedopptak(15.03.xx)

Har dere spørsmål kontakt:

 

irene.albertsson@eidskog.kommune.no   62 83 37 70 / 40 47 66 53

ase.eidet.hermansen@eidskog.kommune.no  62 83 37 70/ 404 76 653

Sist endret 01.03.2017
Fant du det du lette etter?