Barneverntjenesten

To hender som lager et hjerte - Klikk for stort bildeBarneverntjenesten utfører lovpålagte tjenester. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om Barneverntjenester.

Alle i samfunnet har et ansvar for å melde om man har en bekymring for et barn. Last ned meldingsskjemaer

 

Barneverntjenesten i Eidskog holder til på Rådhuset

Tilgjengelig kl.0800 - 1530
Utenom kontortid, ta kontakt med Politiet, 02800, eller Barn og unges bekymringstelefon,116111
Adresse: Rådhusv 11, 2230 Skotterud.
Telefon: 62833715

Kart med GPS-adresse

Bekymringsmelding

Når barnevernet får inn en bekymringsmelding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi mener at meldingen må undersøkes blir foreldrene kontaktet.

Undersøkelse

I en undersøkelse snakker barneverntjenesten med familier, barn og unge, og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet, og i samarbeid med familiene, kan det bli satt i verk tiltak.

Tiltak

Eksempel på tiltak er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem, miljøterapeut og andre foreldrestøttende tiltak. Tiltakene som settes inn er frivillige, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak.

Etter fylte 18 år kan påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år, dersom ungdommen ønsker det.

Barneverntjenesten kan også bistå familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger. Barnevernstjenesten deltar i månedlige fagteam på barnehager og skoler.

Sist endret 15.03.2016

Kontakt

Caroline Søgnen