Flyktningetjenesten

Har ansvaret for bosetting av flyktninger etter avtale med IMDi, samt ansvaret for norskopplæring og introdusjonsprogram for dem som har rett og plikt etter introdusjonssloven.

For mer informasjon angående flyktningetjenesten, ta kontakt med Astrid Holth.

 

Sist endret 25.04.2018

Kontakt

Astrid Holth
Flyktningkonsulent