Eidskog PPT

PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon. Den skal gi skoler og barnehager råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. 

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling. De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi barnehager og skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn/elever som har behov for det. 

Ansatte Eidskog PPT
Ansatte Eidskog PPT
NavnStillingTelefonMobilE-post
Ragnhild H. FagerheimLeder/PP-rådgiver62 83 39 93472 34 760e-post
Line GerhardsenSpes.pedagog/Marte Meo-rådgiver62 83 39 91474 63 991e-post
Anders KnudsenPP-rådgiver62 83 39 92474 65 314e-post
Ingeborg Maria HeinrichLogoped62 83 39 94474 55 167e-post

Sandra Gaustad er assistent ved språkstimuleringstiltak med sang og musikk i barnehagene i samarbeid med EPPT.
​E-post: sandra.gaustad@eidskog.kommune.no

Besøksadresse:
Bruksgården Magnor
Gaustadveien 21
2240 Magnor

Kart med GPS-adresse

Postadresse:
Eidskog kommune
Eidskog PPT
Postboks 94
2231 Skotterud

Sist endret 31.05.2017