Eidskog Boligstiftelse

Eidskog Boligstiftelse ble stiftet i 1970 av Eidskog kommune og Eidskog pensjonistforening.

Formålet er å erverve eller oppføre boliger for utleieformål, fortrinnsvis til eldre, ungdom og funksjonshemmede bosatt i Eidskog kommune.

Det er kommunens tildelingskontor som avgjør hvem som tildeles bolig etter søknad. De som blir vurdert å trenge det mest, får tildelt først. 


Spørsmål kan rettes til Ivar Skulstad

Tlf. 62 83 36 36  mob. 909 23 916

Kontordag: Mandag i Rådhusets 1. etg.

Sist endret 18.12.2015