Eiendomsskatt

 

Kommunen innførte eiendomsskatt i 2007.

Etter omtaksering i 2017 er bunnfradraget 125 000 og promillesatsen er på 4.2 0/00

Klagefristen er 10.04.2018
​Klage sendes skriftlig til postmottak@eidskog.kommune.no

Ut fra henvendelser kommunen får – enten direkte eller indirekte - om synspunkter på at frister for utskriving av eiendomsskatt ikke er oppfylt og/eller at taksering er gjort «tilfeldig», finner kommunen det viktig å uttrykke noen presiseringer. Les "Nytt i dag" om eiendomsskatt her (PDF, 48 kB)

 

Henvendelser angående eiendomsskatt gjøres til følgende adresse:

Eidskog kommune


Postboks 94
2231 Skotterud

Telefon servicekontor : 62 83 36 00

Besøksadresse:

Rådhusvegen 11
2230 Skotterud

Sist endret 20.04.2018

Kontakt

Bente Hauge
Bente Hauge
Eiendomsskatt