Folkehelseoversikten

Folkehelseoversikten 2017-2019 ble vedtatt av kommunestyret den 21.3.2017. Den skal bidra til økt fokus og en felles forståelse for kommunens bidrag til folkehelse. Den skal revideres årlig og ligge til grunn for kommunens planstrategi, planer og tjenester. Den viser at kommunen har utfordringer innenfor folkehelseområdet, men også at det jobbes for å bedre situasjonen.

Folkehelseprofilen er Folkehelseinstituttets sammenstilling av en rekke faktorer. Se også www.fhi.no

Eidskog kommunes fokus på folkehelseperspektivet er Utdanning – Arbeid – Inntekt da denne sammenhengen er svært viktig for å bedre folkehelsen på lang sikt