God helse i ungdomsårene

Når du går fra å være barn til å bli ungdom, er det mer og mer opp til deg selv å ta vare på din egen helse. Samtidig er ungdomstiden en periode hvor du utvikler deg mye, det kan oppstå usikkerhet og spørsmål om hva som er bra for helsa og hva som ikke er så bra.

Det alle vet, og som du kan være med og påvirke selv, er at dine egne vaner når det gjelder mat, søvn, fysisk aktivitet og frisk luft er svært viktige.

Sosial omgang med andre, gjerne kombinert med en form for aktivitet, bidrar til godt humør og overskudd!

Klikk for stort bilde Eidskog kommune

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å gjøre aktiviteter sammen med andre, har vi mange lag og foreninger i bygda vår:

Lag og foreninger i Eidskog

 

Det er mange steder å hente råd og veiledning, og det er muligheter for å få noen å snakke med om det du lurer på.

Ta kontakt med:

Unghelsa Kongsvinger

Helsestasjonen

Frisklivssentralen

Tips til sunn og god mat:

Matstart

Den lille kokeboka - skrevet av elever ved 8. trinn på Eidskog ungdomsskole våren 2015