knutepunktsfunksjon

Tiltak for våre barn og unge i Eidskog kommune 2020

13.desember 2019 er det mulig for alle frivillige organisasjoner og private aktører i Eidskog kommune å søke nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

 

I den anledning ønsker Eidskog kommune å informere om søknadsfristen til BUF.DIR og eventuelt hva man kan søke penger om

 

Fra og med 22.nov er det åpent for alle å søke midler til tiltak som
​ 

 a) bidrar til at barn og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom på alternative mestringsarenaer

 

Søknader må være inne på buf.dir sin søknadsportal innen 9.desember. Følg linken til nettsiden for tilskuddsordningen

 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/

 

For mer informasjon om søknaden, søknadsprosessen og tiltak som støttes,

kontakt Ellen Marit Høvik e-post: ellen.marit.hovik@eidskog.kommune.no

 

Søknadsfrist 13.desember

Gjennom BUA Eidskog på Skotterud og Familiens Hus på Magnor ønsker kommunen være en synlig aktør for barn og unge.

Gjennom målrettet arbeid skal BUA Eidskog samarbeide med NAV og Familiens Hus for å ha oversikt over, og

blant annet bidra til å koordinere det frivillige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

 

Et tett samarbeid mellom lavterskel møteplass for alle og kompetanse vil

bidra til at knutepunktfunksjonen enklere vil kunne dra nytte av hverandre og mer effektivt

samle kunnskap, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten for å få plass aktiviteter for alle.

 

BUA Eidskog ønsker derfor å være kontakten for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i

målgruppen, men også kontaktpunktet ut mot ungdommer som ikke driver med organisert aktivitet i

dag.