BUA og Familiens hus

Gjennom BUA Eidskog på Skotterud og Familiens Hus på Magnor ønsker kommunen være en synlig aktør for barn og unge.

Gjennom målrettet arbeid skal BUA Eidskog samarbeide med NAV og Familiens Hus for å ha oversikt over, og

blant annet bidra til å koordinere det frivillige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

 

Et tett samarbeid mellom lavterskel møteplass for alle og kompetanse vil

bidra til at knutepunktfunksjonen enklere vil kunne dra nytte av hverandre og mer effektivt

samle kunnskap, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten for å få plass aktiviteter for alle.

 

BUA Eidskog ønsker derfor å være kontakten for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i

målgruppen, men også kontaktpunktet ut mot ungdommer som ikke driver med organisert aktivitet i

dag.