Grensesømmen gjennom Eidskog

Logo DNT - Klikk for stort bilde 

Grensesømmen er en fotturrute som går langs svenskegrensa vekselvis på norsk og svensk side. Den ble lansert som DNTs markering av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen fra Sverige og Friluftslivets År 2005. DNT og Svenska Turistföreningen (STF) samarbeider om den sammenhengende ruta langs grensen fra Svinesund til Treriksrøysa i Troms.

Eidskog Kommmune og DNT åpnet den første DNThytta i Eidskog langs denne vandreruten i 2018. Hytta er et kulturminne som opprindelig har vært et skoghusvær.

Kart grensesømmen - Klikk for stort bilde

I Akershus vil ruta for det meste følge traseen for Flyktningruta fram til Hedmark. Videre nordover er det DNT Finnskogen og Omegn som merker og tilrettelegger turleden. Fra Morokulien følger Grensesømmen Finnskogleden hele veien til Osensjøen. Her kommer den inn på allerede eksisterende merking i Engerdal og Trysil Turlags område. Traseen følger gamle ferdselsveier og pilegrimsleder nordover til Femundsmarka.

Hele strekningen av Grensesømmen er godt beskrevet i kartboka til Per Roger Lauritzen/DNT «Grensesømmen- en rute fra Halden til Treriksrøysa» (Cappelen forlag)

Spør etter boka på nærmeste turistkontor

Les mer om Grensesømmen