Grensesømmen

Klikk for stort bilde Grensesømmen - fra sør til nord mellom to kongeriker

Grensesømmen er en fotturrute som går langs svenskegrensa vekselvis på norsk og svensk side. Den ble lansert som DNTs markering av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen fra Sverige og Friluftslivets År 2005. DNT og Svenska Turistföreningen (STF) samarbeider om den sammenhengende ruta langs grensen fra Svinesund til Treriksrøysa i Troms. 

På denne måten ønsket DNT å vise at den fredelige oppløsningen av unionen ikke var noen tilfeldighet og markere at det gode forholdet mellom de to nabofolkene stadig utvikles videre. Samtidig ville DNT i Friluftslivets år 2005 sette fokus på de mange og varierte mulighetene for friluftsopplevelser som finnes i grensestrøkene.

Grensegata mellom Norge og Sverige er på 1619 km medregnet strekninger over vann. Grensesømmen går langs grensa vekselvis på norsk og svensk side og enkelte ganger i grensegata. Noen steder er det til og med dobbeltsøm med alternative ruter på begge sider av grensen. Ruta strekker seg hele veien fra Iddefjorden i sør til Treriksrøysa i nord og er atskillig lenger enn grensegata.

Få vil vandre hele Grensesømmen sør til nord eller omvendt, men vi anbefaler at du prøver deg på noen etapper av den der den slynger seg mellom kongerikene.

Hvor går Grensesømmen?

Grensesømmen starter sør i Ertemarka i Halden og følger Tistedalen Friluftlags rutenett til Aspern. Derfra overtar DNT Indre Østfold som merker ruter, delvis på norsk og svensk side av grensen fram til Akershus fylke. Her er det DNT Oslo og Omegn som står for koordineringen. I Akershus vil ruta for det meste følge traseen for Flyktningruta fram til svenskegrensen og Hedmark. Videre nordover er det Finnskogen Turistforening som merker og tilrettelegger. Fra Morokulien følger Grensesømmen Finnskogleden hele veien til Osensjøen. Her kommer den inn på allerede eksisterende merking i Engerdal og Trysil Turlags område. Traseen følger gamle ferdselsveier og pilegrimsleder nordover til Femundsmarka.

I Femundsmarka følger Grensesømmen DNT Oslo og Omegns rutenett og svenske ruter, før den fortsetter på svensk side til den kommer til Sylan. Her kommer den inn på Trondhjems Turistforenings rutenett og tar en liten tur innom Sverige Turistforenings område. Her følger den de merkete rutene nordover til Sætertjønnhytta på grensen til Snåsa og fortsetter videre på umerkete ruter til Gressåmoen.

Storerikvollen, som drives av Trondhjems Turistforening, ligger ved Grensesømmen i Sylan.Videre gjennom Lierne og Børgefjell er det ikke merket en rute, traseen er beskrevet i en egen håndbok for Grensesømmen. Fra Harvasstua nordover gjennom Nordland er det lokaltmerket sti. I nordøstenden av Røssvatnet kommer ruta igjen inn på DNTs rutenett. Her er det turistforeningene i Hemnes, Rana, Bodø og Omegn og Sulitjelma som står for merkingen. Grensesømmen følger så de merkete rutene på norsk side videre, men det er også muligheter for å gå på merkete stier på svensk side i flere partier. Fra Sulitjelma til Troms følger Grensesømmen den etablerte Nordkalottruta til Treriksrøysa. Først på svensk side, deretter langs rutene til Narvik og omegn turistforening ogTroms Turlag, med avstikkere inn på svensk side. før den går videre inn i Nord-Trøndelag

 

Merking og overnatting

Det er DNTs 15 medlemsforeninger langs grensen mot Sverige som har ansvaret for merkingen og tilretteleggingen på norsk side. Der det allerede er ruter er det satt opp skilt langs strekningen som viser hvilken vei ruta går. Merk at standarden på den lokale merkingen varierer og at ikke er overnattingsmuligheter på alle strekningene.

 

Det alt vesentlige av turen vil foregå langs merket rute, men det vil være strekinger uten merking. Det skyldes blant annet at traseen for Grensesømmen går gjennom nasjonalparker og andre områder det ikke er tillatt å merke. Noen av disse strekningene vil bli merket etter hvert og noen har tydelige stier, men noen få steder må man gå fritt i terrenget utenfor alt tråkk.