Holmsjøen rundt

Tursti 7-8 km, merket med blåmerker, flere mulige utgangspunkt, se kart. Gode parkeringsmuligheter ved Braserud

Deler av stien går i Sverige.

Lenke til kart med den sti inntegnet (kun den delen som er i Norge): KART