Hornkjølberget

 -   Eidskogens høyeste punkt, 434 m.o.h

Nord i Eidskog, kneisende opp for Hornsjøen – på grensen til Kongsvinger kommune, ligger Hornkjølberget. Høyde over havet er 434 meter – og høyest i Eidskog.

Hornkjøltårnet  er et brannvakt-tårn fra 1942, før dette sto det et mindre vakttårn (1911-1942) på toppen. Det var bemannet i sesongene fram til 1972.

Link til mer om historien rundt Hornkjøltårnet.

På en knaus litt lenger nord for tårnet ble det tent varder i gammel tid og den benevnes fortsatt som "Varden". Det er merket sti dit fra Tårnet.

Hornkjøltårnets venner ble startet i 2018 og skal virke for restaurering og fremtidig drift av det gamle branntårnet på Hornkjølberget fra 1942. Det er et unikt kulturminne ID: 238271, se også kulturminneplan for Eidskog (PDF, 11 MB)

Hornkjølberget er brukt i uminnelige tider som vardeplass, turmål og landemerke. Restaurering av Hornkjøltårnet er i full gang og stort turstiprosjekt i Hornkjølberget turområde er under arbeid.

Foreløpig er Tårnstien, Hornkjølberget rundt/ Ivarstien rundt om Rauhella  og Brannvokterstien (fra Nordre Hornkjølen til tårnet) ryddet og merket med blå merker. 

Følg Hornkjøltårnets venner på Facebook. og Instagram

Tårnet på utsiktspunktet er stengt for tiden grunnet den omfattende restaureringen, men turen opp er vel verdt strevet, en liten koie like ved tårnet er satt i stand og fungerer som rastebu.
Utsikten fra tårnet er formidabel, på klare dager ses bl.a. Tryvannstårnet.
 
Nyåpning av tårnet 13. september 2020  som en del av Friluftslivets uke.
 
Hvordan kommer du til Hornkjølberget turområde? Kart