Fysio-/Ergoterapitjenesten

​Fysioterapitjenesten

 

Fysioterapitjenesten er en del av kommunenes helsetjeneste og omfatter både kommunale og private fysioterapeuter med driftsavtale.

Tjenesten kan gis i institusjon, i pasientens hjem, på fysikalsk institutt, helsestasjon, barnehage og skole.

Du kan få tilbud om behandling i hjemmet dersom du bor hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt.

Egenandel:

Fra 1.januar 2017 må alle som går til behandling hos fysioterapeut betale egenandel. Unntatt er barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.
Egenandeler hos fysioterapeut går på egenandelskort 2.

Se mer på helsenorge.no

Henvendelser til de kommunale fysioterapeutene:

Voksne:           474 89 064
Barn:               456 33 755

Henvendelser til de privatpraktiserende fysioterapeutene:

Fysioterapeut Hilde Sand, Dr. Lunderbys veg 9, Skotterud:   62 83 42 00

Stil fysioterapi og akupunktur, Gaustadvegen 2, Magnor:
Fysioterapeut Line Rønning:  997 98 716

Fysioterapeut Stine Rapp:     922 86 526

 

Ergoterapeut

 

Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. Ergoterapeuten gir tilbud til voksne og eldre i institusjon, egen bolig eller i eget miljø.  Tjenesten er vederlagsfri.

Syn- og hørselskontakt: Ta kontakt med ergoterapeuten: 488 98 369

 


 

 

HJELPEMIDLER

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne pga. sykdom, skade eller normal aldring.

Har du redusert funksjonsevne anbefales det at du tar kontakt med ergoterapitjenesten i kommunen. Der kan du få hjelp til å kartlegge behovet og evt. søke om hjelpemidler samt følge opp dette i etterkant.

Varig lån: Det må være en varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler gjennom NAV.

Kortvarig lån: Har du et kortvarig eller midlertidig behov for hjelpemidler, kan du få låne hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Utvalget av hjelpemidler er stort. På hjelpemiddeldatabasen.no er mange av de samlet. Vær oppmerksom på at NAV ikke dekker alle hjelpemidlene som ligger i denne databasen. Det er i tillegg kriterier for hvilke hjelpemidler man kan få.

Kommunens hjelpemiddellager for korttidslån har kun de mest vanlige hjelpemidlene.

Ved behov for hjelpemidler – ta kontakt med kommunens ergoterapeut eller evt. en av kommunefysioterapeutene.

Pris: Ved korttidslån tilkommer en egenbetaling på kr 100/mnd.

 

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut, 488 98 369

Fysioterapeut (voksne/eldre), 474 89 064

Fysioterapeut (barn), 456 33 755


 
 
Sist endret 26.03.2018

Kontakt