Kvinnehelse og mannehelse

Det var ikke en eneste stol å oppdrive i festsalen på rådhuset, da kvinnehelse og mannehelse sto på dagsorden i folkehelseuka.

Klikk for stort bilde

Eidskog sanitetsforening hadde hentet inn forskningssjef i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elisabeth Swӓrd, til å belyse kvinnehelsa.
– Det var en periode at livmoren (gresk:hystera) fikk skylden for flere sykdommer, både tuberkulose og psykiske lidelser, sier Swӓrd, som har kalt sitt foredrag «Fra bikinimedisin til kvinnehelse». Bikinimedisin betyr at det er stort fokus på bryst og underliv. Konsekvensen er at andre plager usynliggjøres, og kvinnehelsa forvrenges.

 

Tetter kunnskapshull

Noen sykdommer rammer kvinner oftere enn menn, som revmatiske lidelser, benskjørhet, MS og spiseforstyrrelser. Kvinner får systematisk dårligere behandling innenfor hjerte og karsykdommer, fordi de kan ramme kvinner på en helt annen måte enn menn. Hjerteinfarkt kan ha ulikt forløp for kvinner og menn. Her er rask, adekvat behandling viktig, men det er fortsatt kunnskapshull når det gjelder kjønnsspesifikke forskjeller. – Vi jobber for å tette disse kunnskapshullene, for at kvinner skal bli tatt på alvor. Det er hjerte/karproblematikk som tar flest kvinneliv i Norge.

Klikk for stort bilde

Mannen som norm

-Bruk av mannlighet som norm for diagnostikk, behandling og forskning begrenser helsetilbudet til kvinner. Prototypen for all forskning og behandling har mannen som norm selv om sykdomsforløpet er ulikt for kvinner og menn. Både utbredelse, symptomer og forløp har store kjønnsforskjeller.  «Kvinner skal behandles som kvinner» har vår eneste professor i kvinnehelse, Berit Schei ved NTNU, uttrykt i en årrekke. Helsevesenet må dermed anerkjenne at kvinnehelse er mer enn bikinimedisin, og at den typiske hjertepasienten ikke lenger er kun en mann i femtiårene.   

Forebyggende kirurgi og skader under fødsel

- Vi tar pulsen på tiden vi lever i, sier forskeren. Nå kan kvinner få bedre behandling av genitale infeksjoner,
- her har det ikke skjedd noe siden 1960-tallet.  Et ikke-prioritert område som ikke var spennende eller nok sexy å forske på av helsevesenet. Vi har også satt fokus på kirurgisk fjerning av livmor, eggstokker og eggledere for å forebygge arvelig kreft. Inngrepene reduserer kreftutvikling med 80 prosent. Baksidens medalje er dårligere livskvalitet og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.
– I forbindelse med fødsel var det en dramatisk økning i skader på lukkemuskel, slimhinner og endetarm hos fødende fra 1967 – 2006. Med fokus på grepet; hvordan barna ble tatt i mot og måten man klipper opp for å gjøre vaginalåpningen større, gjorde at andelen skader ble halvert på kort tid.

Løft blikket fra bikinien

Nye medisiner testes ut på menn, og når man bruker dyr i forbindelse med forskning er det hannrotter som benyttes. Hunnrottene er for ustabile med sin syklus. 
- Norske Kvinners Sanitetsforening har vært aktive innen forskning i 100 år, og har siden 1982 skaffet til veie mer enn 130 millioner til forskning på kvinnehelse.  I tillegg forvalter vi millioner fra Extrastiftelsen. Kvinnehelse er noe med å løfte blikket fra bikinien og ta de biologiske forskjellene på alvor. Ulike tiltak gir ulik effekt, det er viktig å ha med seg kvinneperspektivet og sette inn fokus der det er nødvendig, avslutter Swӓrd.

Mannehelse

- Nå er det «tå» med skjorta og opp med smekken, sier Bernt Aastebøl,  da han introduserer Dr. Kjetil Høye, som skal ta for seg mannehelse. 
– Jeg må si jeg er råimponert over hva dere har fått til her i Eidskog denne uka, kvitterer Høye. Jeg har skrytt av dere til mine kollegaer på klinikken i Hamar, og dere skal vite at jeg er stolt av å være her på dette flotte arrangementet. 
– Hva er den største forskjellen på mann og kvinne? Og da snakker jeg overflateanatomi. Det er bare latter å høre i salen…
- Det er hjernen! sier legen. I gjennomsnitt er mannens hjerne større enn kvinnens og inneholder også flere hjerneceller. Likevel har kvinnene best forbindelse mellom de to hjernehalvdelene. De er best på «multitasking»; de kan gjøre mange ting samtidig. Mens mannen konsentrerer seg på en ting om gangen, surrer kvinnens begge hjernehalvdelene samtidig. Det er et utrolig sett internett super pluss, sier Høye.

Helsa er privat

- Kvinner snakker ofte før de tenker, og menn handler ofte før de tenker. En lege fra Peru konstaterte at kvinner bruker 12.000 ord i løpet av en dag, mens mannen bare bruker 3.000 ord. Det er utrolig at kommunikasjon går bra. Kanskje kvinnene også skulle være litt mer i tenkeboksen og kope litt oftere. Vi menn er gode til det…
Undersøkelser viser at menn er mest fornøyd med behandlinger i helsevesenet, men det er kvinner som oftest oppsøker lege. Menn i Hedmark lever i snitt 4,5 år kortere enn kvinnene i Hedmark.
-Vi snakker aldri eller lite om sykdom med andre, mens kvinnene har syklubber og vinklubber.  Menn vil ikke være til bryderi, - helsa holder vi for oss selv. Det er kanskje kona eller partneren som sender oss til legen. En kollega av meg hadde en pasient som måtte ringe kona og spørre hvorfor han var der…

Vær på vakt

Høye trekker fram en rekke sjekkpunkter som bør følges opp for begge kjønn, og genene er viktigere enn noensinne.
– Sjekk synet og særlig måling av trykk. Grønn stær kan gi blindhet. Unngå høyt blodtrykk og høyt kolesterol.  Sistnevnte kan gi hjerteinfarkt og slag. I forhold til høyt kolesterol, kan du nå få injeksjoner hver 3. måned.  Mer effektivt og færre bivirkninger. Hjerteflimmer gir større risiko for blodpropp. Har du smerter i brystet når du anstrenger deg, kan det være angina.  Alle som har vært eller er storrøykere bør ta røntgenbilde av lungene hvert 3.år med tanke på kols og lungekreft. Sørg for å få målt blodsukkeret, - 8 prosent av verdens befolkning har diabetes type 2, og det er denne sykdommen som øker mest. Be om å få målt langtidsblodsukkeret også.

Flere sjekkpunkter

- Sjekk føflekkene, og se etter forandringer. Norge ligger på toppen av statistikken når det gjelder føflekk-kreft.  Bentettheten må måles, helst før det første beinet knekker. Hver 3. mann får minst ett brudd etter fylte 50 år, og 20 prosent dør etter lårhalsbrudd. Ved å ta avføringsprøver, kan man finne eventuell tykktarmskreft på et tidlig stadium.  Urinprøve er viktig. Har du hyppig vannlating, kraftig vannlating eller vannlatingstrang? Sjekk prostataen! Dette er det mange menn som kvier seg for, men det tar bare 3-4 sekunder for legen å kjenne på denne «livets portal», der sædcellene kjører rett gjennom.

Lavt testoteronnivå

- Så mange som 1 av 10 norske menn har for lavt testosteronnivå. De er slappe, slitne, trøtte og mangler «sexdrive». Nivået har sunket med 20 prosent de siste 30 årene. Det var mer fysisk arbeid før, og dette kan være en av årsakene. Vi kan gjøre noe med dette, sier Høye. Gele kan hjelpe, eller vi kan sette sprøyte. Denne skal settes så langsomt at jeg alltid synger to vers av Ja, vi elsker inni meg, når jeg setter denne. En kvinnelig japansk professor testet penismassasje på fem av sine kollegaer. 20 minutter to ganger i uka ga en større økning i testosteronnivået enn medisiner. Ja, kvinner, nå vet dere hva dere har å gjøre, sier Høye og ser utover i salen. Jevnlig sex er viktig. «Use it, or loose it», som vi sier blant oss leger. Kjetil Høye tar med seg stående applaus før han drar hjem til helseklinikken sin på Hamar igjen.   

 Sammen med psykiater og sexolog Haakon Aars har Kjetil Høye laget 12 bud om menns helse:

 • Ikke røyk
 • Pass på vekten
 • Moderat alkoholkonsum
 • Spis regelmessig
 • Husk karbohydrat – og fettfattig sunt kosthold
 • Husk å slappe av og få nok søvn
 • Jevnlig fysisk aktivitet
 • Husk jevnlig hjernetrim – det forebygger blant annet Alzheimer
 • Husk jevnlig penistrening
 • Finn en god hobby
 • Ta kontakt med fastlegen så raskt som mulig ved symptomer på alvorlig sykdom
 • «A friend a day keeps the doctor away» – ha noen å prate med og dele bekymringer.