Psykisk helsetjeneste

Søknadsskjema

"Dette er det vanskeligste av alt: å være seg sjøl - og synes at det duger" (Hans Børli)

Vår psykiske helse er svært viktig for vårt velbefinnende. Det er mye vi kan gjøre selv for å bidra til en god psykisk helse. Turer i skog og mark, godt samvær og samtaler med andre mennesker, gode mat-/ og kulturopplevelser, kontakt med dyr m.m. Det å vise at vi bryr oss om hverandre. Dette er folkehelse i praksis.

I løpet av livet er det imidlertid mange som trenger profesjonell hjelp for å ivareta sin psykiske helse.

Til det har vi psykisk helsetjeneste i kommunen

Besøksadresse:
Eidskog Helsetun
Dalåsen 6
2230 Skotterud.

Arbeidstid: 
Mandag - fredag fra 08.00 - 15.30. 

Monica Åsberg tildeler psykiske helsetjenester for tildelingskontoret.

Du kan selv søke på denne tjenesten. I tillegg kan fastlege og andre offentlige kontorer henvise deg.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Ta kontakt med tildelingskontoret hvis du lurer på noe i forbindelse med søknadsprosessen, vedtak osv.

Saksbehandlingstid

 • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
 • Når søknad er mottatt vil saksbehandler ved tildelingskontoret ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale.
 • Det blir fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker. Det skal fremgå hva tjenesten eventuelt omfatter.

Forventninger til deg som mottar tjenesten:

 • At du gjør deg kjent med innholdet i vedtaket fra psykisk helsetjeneste.
 • At du deltar aktivt i planlegging og vurdering av tjenesten.
 • At du gir beskjed til din kontaktperson i psykisk helsetjeneste ved fravær som berører avtalte tidspunkt

 Tjenesten omfatter:

 • Oppfølging av barn, ungdom samt voksne i kommunen.
 • Forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid.
 • Målrettede støttesamtaler.
 • Hjelp til selvhjelp
 • Hjelp til mennesker med dobbeltdiagnoser, rus/psykiatri
 • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser og frivillige organisasjoner.
 • Arbeider etter LEON-prinsippet (lavest, effektive omsorgsnivå)
 • Tilbud om Individuelle Planer

Kontakt

Monica Åsberg
$(TITTEL)
62 83 36 31
400 34 594