Boligtjenesten, Aspen/Skogly

Søknadsskjema

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.

Klikk for stort bilde

Boligtjenesten organiserer så langt det er mulig tjenesten slik at brukerne kan ta egne valg.

Aspen/Skogly består av 2 boenheter, med 4 leiligheter i hver boenhet. Boenhetene er per i dag døgnbemannet. Her har beboerne egne leiligheter, i tillegg til et fellesareal, hvor de kan ha sosialt samvær når de måtte ønske. I tillegg server bemanningen tilhørende denne avdelingen separate boliger som ligger i nær tilknytning til Aspen og Skogly.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.

 

Søknad om tjenester sendes tildelingsenheten.Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner:

Tone Taugbøl, Tildelingsenheten

Anne-Mari Furuseth, teamleder

Pål Espen Grønhella, miljøterapeut 1

 

Kontakt

Anne-Mari Furuseth
$(TITTEL)
62 83 39 22
479 70 821
Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053