Boligtjenesten, Borgen/Hagtun

Søknadsskjema (PDF, 98 kB)

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.

Boligtjenesten organiserer så langt det er mulig tjenesten slik at brukerne kan ta egne valg.

Borgen/Hagtun/Barnebolig består av 2 boenheter  med 4 leiligheter i hver boenhet.  Boenhetene er per i dag døgnbemannet. Her har beboerne egne leiligheter, i tillegg til et fellesareal, hvor de kan ha sosialt samvær når de måtte ønske. I tillegg server bemanningen tilhørende denne avdelingen separate boliger.

Klikk for stort bilde

I Borgen, har vi en avdeling som heter lille Borgen. Denne er i nær tilknytning til barneskolen, og barn med spesielle behov får tilbud i skoletiden. Det kan også her være aktuelt som avlastningsbolig.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.

 

Søknad om tjenester sendes tildelingsenheten.

Kontaktpersoner:

Tone Taugbøl, Tildelingsenheten

Anne-Mari Furuseth, leder Boligtjenesten


Kontakt

Anne-Mari Furuseth
$(TITTEL)
62 83 39 22
479 70 821
Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053
Yvonne Stangnes Grønhella
Avd.leder, boligtjenesten Borgen
62 83 28 00
913 00 196