Boligtjenesten, Hagebysvingen

Søknadsskjema

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.

Boligtjenesten organiserer så langt det er mulig tjenesten slik at brukerne kan ta egne valg.

Det gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med den hensikt å gjøre individet mest mulig selvstendig.

Det gis bistand til legebesøk og sosiale aktiviteter.

Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter lokalisert i Skotterud.

De fleste boligene har fullverdige leiligheter og tjenesten er tilpasset de ulike leietakerens behov, som er fattet i vedtak om praktisk bistand fra tildelingsenheten

Søknad om tjenester sendes tildelingsenheten.

 

Kontaktpersoner:

Tone Taugbøl, Tildelingsenheten

Anne-Mari Furuseth, leder Boligtjenesten

Sist endret 16.05.2018

Kontakt

Anne-Mari Furuseth
Tone Taugbøl
Lill-Anita Skjønsby Andersen