Hjelpemiddeldistribusjon

Ansatte i utegruppa vi kan vi vil, kjører ut og leverer og monterer hjelpemidler som er bestilt fra kommunens ergoterapeut eller fysioterapeut. Dette kan dreie seg om senger, rullestoler, tekniske løsninger og lignende. De monterer dette i hjemmene og henter det, da det ikke lenger er behov for dette. Hjelpemiddelutlevering foregår på dagtid, mandag til fredag mellom 0900-1400.

Forespørsler rundt behov for hjelpemidler går via kommunens fysioterapeut eller ergoterapeut.

Les mer om hjelpemidler