Boligtjenesten, Rognlia

Søknadsskjema

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.

Boligtjenesten organiserer så langt det er mulig tjenesten slik at brukerne kan ta egne valg.

Det gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med den hensikt å gjøre individet mest mulig selvstendig.

Rognlia er en boenhet bestående av 11 leiligheter. Boenheten er per i dag døgnbemannet. Her har beboerne egne leiligheter, i tillegg til fellesareal. Fellesarealet består av et stort kjøkken og en peisestue. Her kan beboerne ha sosialt samvær med sine naboer, når de måtte ønske.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.

Søknad om tjenester sendes tildelingsenheten.

Kontaktpersoner:

Tone Taugbøl, Tildelingsenheten

Anne-Mari Furuseth, leder Boligtjenesten

 

Kontakt

Anne-Mari Furuseth
$(TITTEL)
62 83 39 22
479 70 821
Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053