Boligtjenesten, Rognlia

Søknadsskjema

Boligtjenesten i Eidskog kommune arbeider med målrettet miljøarbeid i forhold til brukere med adferd og kommunikasjonsvansker.

Vi gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og varig bistandsbehov.

Vi tilbyr tilrettelagte boliger, avlastning til barn og unge, og opplæring i dagliglivets gjøremål.

Boligtjenesten organiserer så langt det er mulig tjenesten slik at brukerne kan ta egne valg.

Det gis veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, med den hensikt å gjøre individet mest mulig selvstendig.

Rognlia er en boenhet bestående av 11 leiligheter. Boenheten er per i dag døgnbemannet. Her har beboerne egne leiligheter, i tillegg til fellesareal. Fellesarealet består av et stort kjøkken og en peisestue. Her kan beboerne ha sosialt samvær med sine naboer, når de måtte ønske.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.

Klikk for stort bilde

Søknad om tjenester sendes tildelingsenheten.

Kontaktpersoner:

Jon Ivar Bergersen, teamleder, mob. 404 00 727

Tone Taugbøl, Tildelingsenheten

Anne-Mari Furuseth, leder Boligtjenesten

 

Kontakt

Anne-Mari Furuseth
$(TITTEL)
62 83 39 22
479 70 821
Tone Taugbøl
$(TITTEL)
414 11 053