Tjeneste i eksterne boliger

Boligtjenesten sitt personale gir også tilbud om boveiledertjeneste i privat eide hjem, eller andre kommunale boliger som ikke ligger nært tilknyttet andre avdelinger.

Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.