Tyritunet


Tyritunet består av separate 2 manns -boliger beliggende i Hallbekken. Per i dag er det ikke døgnbemanning tilknyttet disse boligene. Beboerne får tilbud om bistand fra personale tilhørende avdeling Hagebysvingen.


Tyritunet.jpg - Klikk for stort bilde Beboerne får opplæring og bistand i dagliglivets gjøremål, som ivaretakelse av bolig, aktivitet, dagtilbud med mere. Det gis bistand til legebesøk, og oppfølging og ivaretagelse av helsesituasjon.