Aktiviteten

Aktiviteten

Avdelingen har 8 plasser. Avdelingen har åpent hver virkedag fra kl. 09.00 til kl. 13.30. Fokus for avdelingen er et verdig liv med en meningsfull hverdag, dele gode måltider i samvær med andre, sosialt samvær og aktiviteter etter ønske.

Ved henvendelse kontaktes leder Anita Johansen tlf: 62833923/ 48951391

Ved søknad om plass kontaktes Tildelingskontoret tlf: Gina Hamletsen 62833691/ 48997694 eller Malin Olsson 62833692/ 48997695

Kontakt

Gina Marie Hamletsen
$(TITTEL)
62 83 36 91
489 97 694
Malin Christina Olsson
$(TITTEL)
62 83 36 92
489 97 695