Avdeling for kortidsopphold, rehabilitering, avlastning og palliasjon

Avdeling 2A - korttidsavdeling

Korttidsavdelingen har 15 plasser. Dette inkluderer to rom for lindrende behandling ved livets slutt. I avdelingen legges det vekt på habilitering/rehabilitering. En gang i uka er det tverrfaglig møte hvor pasientens utvikling vurderes/planlegges. I tillegg er fokus rettet mot aktivitet, ernæring, forsvarlige og kvalitetssikre tjenester. I tilknytning til avdelingen har fysioterapeut og ergoterapeut sine kontorer. Eget treningsrom for fysioterapi.

Fagansvarlig sykepleier 1: Frida Moseby Furuseth tlf: 62833865/47464165 eller tlf: 62833884

Kontakt

Frida Moseby Furuseth
$(TITTEL)
62 83 39 64