Avdeling for langtidspasienter

Avdeling 4BC – somatikk

Avdelingen har 20 plasser. Avdelingen er inndelt i to fløyer, b og c, med 10 pasienter i hver fløy. I avdelingen har vi fokus på et verdig liv med en meningsfull hverdag, forsvarlige og kvalitetssikre tjenester, ernæring og aktivitet.

Fagansvarlig sykepleier 1: Marlene Robertsson tlf: 62833863/ 4B: 47464168/ 4C: 48959553

Kontakt

Marlene Robertsson
$(TITTEL)