Eidskog Helsetun

Eidskog Helsetun finner du sentralt plassert på Skotterud i nærheten av legesenteret og  HBO boligene Koppangtunet og Skotterudtunet.

I Helsetunet i 1 etasje har vi  Dagsenter for demens med 10 plasser og fint uteområde.  I tillegg finnes et lite kapell.

I 2 etasje ved hovedinngang ligger kantine, kjøkken,  korttidsavdeling med 15 plasser, og Aktiviteten med 10 plasser. Her har også sykehjemslege, fysioterapeut og ergoterapeut sine kontorer. Eget treningsrom for fysioterapi. Frisør er tilgjengelig etter avtale.

Kantina er tilgjengelig for alle. Kjøkkenet distribuerer mat til institusjoner og hjemmeboende etter behov.

I 3 etasje ligger somatisk langtidsavdeling med 10 plasser og skjermet langtidsavdeling med 16 plasser. Fint uteområde med sansehage tilknyttet skjermet avdeling.

Her ligger også kontorer for ledelse.

I 4 etasje ligger somatisk langtidsavdeling med 20 plasser.

Det er egne postkjøkken ved alle pasientavdelingene.

I tillegg har Tildelingskontoret, Frisklivssentralen med treningslokaler, Hjemmebasert omsorg og Psykisk helse lokalisering  i Helsetunet.

Støtteforening:

Støtteforeningen for Eidskog Helsetun ble stiftet i 2013 . De bidrar aktivt for å skape en lysere hverdag for alle som hører til  ved Helsetunet.

Eidskog helsetun
Kontaktinformasjon 
AvdelingTelefonnummer
Kjøkkenet62 83 38 33
2A62 83 39 64
3A62 83 39 68
3 B/C62 83 39 69 / 62 83 39 70
4 B/C62 83 39 61 / 62 83 39 62

Anita Johansen er leder ved Eidskog helsetun
Anne Lise Sandbakken er avdelingsleder ved Eidskog helsetun

Besøksadresse:
Dalåsen 4
2230 Skotterud

Sist endret 21.03.2018

Kontakt

Anne Lise Sandbakken