Avdelingene på Eidskog Helsetun

Eidskog helsetun består av fire avdelinger som omfatter kortidsopphold, trygghetsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold innen forskjellige fagområder.
Helsetunet har et eget kjøkken.

Sykehjemmet er et tilbud om helhetlig pleie og omsorg til brukere med omfattende behov for helsehjelp. Tjenesten er regulert i Helse- og omsorgstjenesteloven. Tildelingskontoret vurderer og tildeler plass.

Eidskog helsetun
Kontaktinformasjon 
AvdelingTelefonnummer
Kjøkkenet62 83 38 33
2A62 83 39 64
3A62 83 39 68
3 B/C62 83 39 69 / 62 83 39 70
4 B/C62 83 39 61 / 62 83 39 62

Anita Johansen er avdelingsleder for 2 A og 3 A
Anne Lise Sandbakken er avdelingsleder for 3 B/C og 4 B/C

Besøksadresse:
Dalåsen 4
2230 Skotterud

Sist endret 01.02.2016

Kontakt

Anne Lise Sandbakken