Avdeling for personer med kognitiv svikt

Avdeling 3BC – kognitiv svikt

Avdelingen har 16 plasser. Avdelingen er inndelt i to fløyer, b og c, med 8 pasienter i hver fløy. I tilknytning til avdelingen er det en sansehage med muligheter for aktiviteter som eks. hagearbeid.

Fokus for avdelingen er et verdig liv med en meningsfull hverdag, miljøbehandling, forsvarlige og kvalitetssikre tjenester, ernæring og aktivitet.

Fagansvarlig sykepleier 1: Malin Ødegård tlf: 62833862/3B:47464164/3C:48954904

 

Avdeling 3A – kognitiv svikt

Avdelingen har 10 plasser. Avdelingen ligger i tilknytning til dagsenter for kognitiv svikt. Fokus for avdelingen er et verdig liv med en meningsfull hverdag, miljøbehandling, forsvarlige og kvalitetssikre tjenester, ernæring, og aktivitet.

Fagansvarlig sykepleier 1: Brit Nina Ånerud tlf: 62833876/47464166