Dagsenter for personer med kognitiv svikt

Avdelingen har 10 plasser. Avdelingen har åpent hver virkedag fra kl. 0900 til kl. 1330. Fokus for avdelingen er et verdig liv med en meningsfull hverdag, miljøbehandling, dele gode måltider i samvær med andre, sosialt samvær og tilpassede aktiviteter etter ønske.

Ved henvendelse kontaktes leder Anita Johansen tlf: 62833923/ 48951391

Ved søknad om plass kontaktes Tildelingskontoret tlf: Gina Hamletsen 62833691/ 48997694 eller Malin Olsson 62833692/ 48997695

Kontakt

Gina Marie Hamletsen
$(TITTEL)
62 83 36 91
489 97 694