Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og rett til å stå på vurderingsliste.

Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den 15.06.17 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a annet ledd.

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem finner du her. (PDF, 48 kB)